logo

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ญี่ปุ่น

306 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 18,999 ฿

ทัวร์เกาหลี

68 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 15,888 ฿

ทัวร์ฮ่องกง

180 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 9,999 ฿

ทัวร์พม่า

422 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 2,999 ฿

ทัวร์เวียดนาม

770 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 8,900 ฿

ทัวร์ยุโรป

751 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 0 ฿

ทัวร์จีน

482 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 9,888 ฿

ทัวร์ไต้หวัน

180 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 4,600 ฿

ทัวร์ในประเทศ

ไม่พบรายการทัวร์

อิตาลี พบ 172 ช่วงวันเดินทาง จาก 43 โปรแกรม

Loading...

ขุนเขา หินผา และ ปราสาท อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ [EK]

ทัวร์โค๊ด SNHD200449
ขึ้นชม 2 เขาสวยงาม เขาซุนเนกกา และ เขาริกิ | เข้าชมปราสาทชิลยอง | มิลาน | เซอร์แมท | กรุงเบิร์น | อินเทอร์ลาเคน | เมืองซุก | ลูเซิร์น
9 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
26 เม.ย. 63 - 2 พ.ค. 63
1 พ.ค. 63 - 7 พ.ค. 63
6 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63
20 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63
27 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63
 Emirates Airlines
7วัน 4คืน
เริ่ม 42,990 บ.

SWISS & ITALY THE SCENERY IS BREATHTAKING สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

ทัวร์โค๊ด SNHD192007
มหานครมิลาน | เมืองเวนิส | เมืองเซอร์แมท | ยอดเขาแมททอร์ฮอร์น | ปราสาทชิลยอง | เมืองเวเว่ย์ | ลูเซิร์น | พิชิตเขากลาเซียร์ 3000
1 พ.ค. 63 - 7 พ.ค. 63
20 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63
18 มิ.ย. 63 - 24 มิ.ย. 63
22 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63
 Emirates Airlines
7วัน 4คืน
เริ่ม 46,900 บ.

WONDERFUL COUNTRIES อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 DAYS 4 NIGHTS โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ [BR]

ทัวร์โค๊ด SNHD192269
มิลาน | เซอร์แมท | เจนีวา | โลซานน์ | เบิร์น อินเทอร์ลาเกน | เมืองซุก | ยอดเขาริกิ | ลูเซิร์น
9 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
23 เม.ย. 63 - 29 เม.ย. 63
7 พ.ค. 63 - 13 พ.ค. 63
28 พ.ค. 63 - 3 มิ.ย. 63
4 มิ.ย. 63 - 10 มิ.ย. 63
23 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63
 EVA Air
7วัน 4คืน
เริ่ม 46,900 บ.

WTG1208M ไฮไลท์ อิตาลี 8 วัน

ทัวร์โค๊ด SNHD191799
4 ดาว
16 เม.ย. 63 - 23 เม.ย. 63
23 เม.ย. 63 - 30 เม.ย. 63
30 เม.ย. 63 - 7 พ.ค. 63
7 พ.ค. 63 - 14 พ.ค. 63
14 พ.ค. 63 - 21 พ.ค. 63
21 พ.ค. 63 - 28 พ.ค. 63
8วัน 5คืน
เริ่ม 47,900 บ.

FOLLOW YOUR DREAM อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

ทัวร์โค๊ด SNHD192000
มิลาน | พระราชวังแวร์ซาย | หอไอเฟล| เมืองซุก | ล่องเรือบาโตมุช | ลูเซิร์น
6 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63
 Emirates Airlines
7วัน 4คืน
เริ่ม 47,900 บ.

มหัศจรรย์ Grand Italy

ทัวร์โค๊ด SNHD200423
29 เม.ย. 63 - 5 พ.ค. 63
1 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63
 Emirates Airlines
7วัน 4คืน
เริ่ม 47,900 บ.

มหัศจรรย์ GRAND ITALY

ทัวร์โค๊ด SNHD191482
29 เม.ย. 63 - 5 พ.ค. 63
 Emirates Airlines
7วัน 4คืน
เริ่ม 48,900 บ.

ดาวหลงฟ้า ภูผา กลาเซียร์ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 DAYS 4 NIGHTS โดยสายการบินเอมิเรตส์ [EK]

ทัวร์โค๊ด SNHD192222
มิลาน | เซอร์แมท | กลาเซียร์ 3000 | โลซานน์ | อินเทอร์ลาเกน | เมืองซุก | ยอดเขาริกิ | ลูเซิร์น
9 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
12 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63
26 เม.ย. 63 - 2 พ.ค. 63
1 พ.ค. 63 - 7 พ.ค. 63
6 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63
20 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63
 Emirates Airlines
7วัน 4คืน
เริ่ม 48,900 บ.

มหัศจรรย์ GRAND ITALY

ทัวร์โค๊ด SNHD200580
นั่งรถไฟชมเมืองมรดกโลกชิงเกวแตร์เร
สปาเก็ตตี้เส้นหมึกดำ
โคลอสเซี่ยม,หอเอนปิซ่า,มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
4 ดาว
29 เม.ย. 63 - 5 พ.ค. 63
1 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63
 Emirates Airlines
7วัน 6คืน
เริ่ม 48,900 บ.

ABSOLUTE ITALY อิตาลี 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

ทัวร์โค๊ด SNHD192208
มิลาน | เวโรน่า| เวนิส| | ฟลอเรนซ์| ปิซ่า |โรม
24 เม.ย. 63 - 30 เม.ย. 63
8 พ.ค. 63 - 14 พ.ค. 63
15 พ.ค. 63 - 21 พ.ค. 63
5 มิ.ย. 63 - 11 มิ.ย. 63
19 มิ.ย. 63 - 25 มิ.ย. 63
 Thai Airways
7วัน 4คืน
เริ่ม 49,900 บ.