logo

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ญี่ปุ่น

306 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 18,999 ฿

ทัวร์เกาหลี

68 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 15,888 ฿

ทัวร์ฮ่องกง

180 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 9,999 ฿

ทัวร์พม่า

422 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 2,999 ฿

ทัวร์เวียดนาม

770 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 8,900 ฿

ทัวร์ยุโรป

751 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 0 ฿

ทัวร์จีน

482 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 9,888 ฿

ทัวร์ไต้หวัน

180 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 4,600 ฿

ทัวร์ในประเทศ

ไม่พบรายการทัวร์

ไต้หวัน พบ 180 ช่วงวันเดินทาง จาก 32 โปรแกรม

Loading...

แพ็คเก็จเที่ยวไทเป 3 วัน หรือ 4 วัน

ทัวร์โค๊ด SNHD200479
ทัวร์ไทเปเต็มวัน กำหนดวันเดินทาง:เฉพาะวันเสาร์และ อาทิตย์เท่านั้น เดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป สถานที่เที่ยวสำคัญ ทำเนียบประธานาธิบดี อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนันชุน ปล่อยโคมสือเฟิน อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ร้านขนมเค้กพายสับปะรด
3 ดาว
1 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63
1 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63
3วัน 2คืน
เริ่ม 4,600 บ.

แพ็คเก็จเที่ยวไทเป 4 วัน Muslim FIT TAIWAN (สำหรับชาวมุสลิม เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป)

ทัวร์โค๊ด SNHD200601
อุทยานเย๋หลิ่ว ร้านพายสับปะรด อาหารกลางวันฮาลาลสไตล์ไทย ตึกไทเป101 (ไม่รวมชมวิว) ปล่อยโคมสือเฟิน(ไม่รวมค่าโคม) ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น/แวะถ่ายภาพเจียงไคเช็ค เดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ร้านขนมเค้กพายสับปะรด
3 ดาว
1 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63
1 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63
4วัน 3คืน
เริ่ม 7,200 บ.

ZTPE41 ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก จุใจตัวพ่อ]

ทัวร์โค๊ด SNHD190573
เที่ยวไต้หวันแบบจุใจ ถ่ายรูปเก๋ๆ กับสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต เช็คอินทุกไฮไลท์ไม่หลุดเทรนด์ ช้อปปิ้งเพลินตลาดดังไนท์มาร์เก็ต
4 ดาว
16 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน
เริ่ม 13,878 บ.

มหัศจรรย์..TAIPEI

ทัวร์โค๊ด SNHD191358
13 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63
14 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63
20 เม.ย. 63 - 24 เม.ย. 63
24 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63
11 พ.ค. 63 - 15 พ.ค. 63
22 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน
เริ่ม 13,900 บ.

Promotion Taipei ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ (CI)

ทัวร์โค๊ด SNHD192228
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | ขอพรความรักวัดหลงซาน | ช็อปปิ้งซีเหมินติง | อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
16 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63
19 เม.ย. 63 - 22 เม.ย. 63
23 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63
30 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63
7 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63
10 พ.ค. 63 - 13 พ.ค. 63
 China Airlines
4วัน 3คืน
เริ่ม 14,888 บ.

มหัศจรรย์..TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน

ทัวร์โค๊ด SNHD191359
14 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63
24 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63
22 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63
25 พ.ค. 63 - 29 พ.ค. 63
29 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63
1 มิ.ย. 63 - 5 มิ.ย. 63
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน
เริ่ม 14,900 บ.

เชียงใหม่บินตรง ไต้หวัน OHO Taipei 3 วัน 2 คืน BY (FD)

ทัวร์โค๊ด SNHD192177
อุทยานเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | ถ่ายรูปคู่ตึก TAIPEI 101 | ช้อปปิ้งซีเหมินติง | เมนูพิเศษ สุกี้ไต้หวัน | น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 20 กก. | บริการอาหารบนเครื่องทั้งไปและกลับ
13 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
2 พ.ค. 63 - 4 พ.ค. 63
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน
เริ่ม 14,900 บ.

ZTPE37 ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว [เลทส์โก คุ้มเวอร์ตัวแม่ EP.3]

ทัวร์โค๊ด SNHD200476
เที่ยวไต้หวันคุ้มเวอร์ บินหรู พักโรงแรม 4 ดาว ปล่อยโคมขงหมิง ขอพรขอความรัก ณ วัดหลงซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
4 ดาว
4 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63
8 ก.ค. 63 - 11 ก.ค. 63
11 ก.ค. 63 - 14 ก.ค. 63
15 ก.ค. 63 - 18 ก.ค. 63
18 ก.ค. 63 - 21 ก.ค. 63
22 ก.ค. 63 - 25 ก.ค. 63
 China Airlines
4วัน 3คืน
เริ่ม 14,999 บ.

SDT-08 TAIWAN TIGER WINTER 4D3N

ทัวร์โค๊ด SNHD190002
3 ดาว
28 พ.ย. 05 - 1 ธ.ค. 05
7 ธ.ค. 05 - 10 ธ.ค. 05
12 ธ.ค. 05 - 15 ธ.ค. 05
21 ธ.ค. 05 - 24 ธ.ค. 05
 Tiger Air
4วัน 0คืน
เริ่ม 15,888 บ.

มหัศจรรย์....Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม

ทัวร์โค๊ด SNHD191360
9 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
21 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63
22 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63
28 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63
2 พ.ค. 63 - 7 พ.ค. 63
12 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63
 Thai Lion Air
6วัน 4คืน
เริ่ม 16,900 บ.