logo

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ญี่ปุ่น

17 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 21,888 ฿

ทัวร์ฮ่องกง

17 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 12,999 ฿

ทัวร์พม่า

26 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 7,999 ฿

ทัวร์เวียดนาม

116 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 8,900 ฿

ทัวร์ยุโรป

7 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 62,900 ฿

ทัวร์จีน

22 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 12,777 ฿

ทัวร์ไต้หวัน

15 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 14,888 ฿

ทัวร์ในประเทศ

ไม่พบรายการทัวร์

ทัวร์ในประเทศ พบ 193 ช่วงวันเดินทาง จาก 25 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์พะเยา - เชียงคำ One Day Tour

ทัวร์โค๊ด SNHD200637
เชียงคำ, วัดนันตาราม, วัดพระธาตุสบแวน, วัดหยวน, ศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อวัดหย่วน, วัดแสนเมืองมา, วัดพระนั่งดิน, น้าตกภูซาง
27 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63
 รถบัส
1วัน 0คืน
เริ่ม 899 บ.

ทัวร์พะเยา - เชียงราย One Day Tour

ทัวร์โค๊ด SNHD200634
สัมผัสอากาศดี๊ดีความงามแห่งขุนเขา ณ พระตาหนักดอยตุง, ชมความยิ่งใหญ่สุดยอดฝีมือช่างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ณ วัดร่องขุ่น
ไร่เชิญตะวัน, พระตาหนักดอยตุง, วัดร่องเสือเต้น, วัดร่องขุ่น, วัดห้วยปลากั้ง
27 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63
 รถบัส
1วัน 0คืน
เริ่ม 999 บ.

มหัศจรรย์..อยุธยา ชมเมืองเก่า ทำบุญเสริมดวง 1 วัน

ทัวร์โค๊ด SNHD200649
ชมเมืองเก่า ทำบุญเสริมดวง
ร้านอาหารริมน้ำ *เมนูพิเศษ กุ้งเผาท่านละ 1 ตัว*
วัดวชิรธรรมาราม,ตลาดหลวงปู่ทวด,วัดพนัญเชิง,วัดใหญ่ชัยมงคล,วัดมหาธาตุ,วัดพระศรีสรรเพชญ์,ตลาดน้ำอโยธยา,
26 ก.ย. 63 - 26 ก.ย. 63
27 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63
1 ต.ค. 63 - 1 ต.ค. 63
2 ต.ค. 63 - 2 ต.ค. 63
3 ต.ค. 63 - 3 ต.ค. 63
4 ต.ค. 63 - 4 ต.ค. 63
 รถบัส
1วัน 0คืน
เริ่ม 999 บ.

ทัวร์พะเยา - เชียงราย 2 วัน 1 คืน

ทัวร์โค๊ด SNHD200635
สัมผัสอากาศดี๊ดีความงามแห่งขุนเขา ณ พระตาหนักดอยตุง, ชมความยิ่งใหญ่สุดยอดฝีมือช่างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ณ วัดร่องขุ่น, สักการะพระแก้วมรกตจาลอง ณ วัดพระแก้วเพื่อความเป็นสิริมงคล, ชิมชาสดๆ ณ ไร่ชาฉุยฟง ท่ามกลางไร่ชานับ 100 ไร่
ไร่เชิญตะวัน, ไร่ชาฉุยฟง, พระตาหนักดอยตุง, ตลาดแม่สาย, อนุสาวรีย์ พ่อขุนเม็งรายมหาราช, เชียงรายไนท์บาร์ซ่า, วัดพระแก้ว, วัดร่องเสือเต้น, วัดห้วยปลากั้ง, วัดร่องขุ่น, สิงห์ ปาร์ค
3 ดาว
27 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63
 รถบัส
2วัน 1คืน
เริ่ม 1,999 บ.

ทัวร์พะเยา - เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน

ทัวร์โค๊ด SNHD200636
ขอพรหลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยคา, นมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพพระธาตุประจาปีนักษัตรมะแม, คาเฟ่ สุดชิล ชมวิวหลักล้าน(Jungle De Café), ชมวัดพระสิงห์ พระธาตุประจาปีนักษัตรมะโรง
วัดพระธาตุดอยคา, วัดพระธาตุสุเทพ ห้วยตึงเฒ่า, Jungle De Café, วัดอุโมงค์, วัดพระสิงห์, วัดศรีสุพรรณ, พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันกาแพง, ดอยสะเก็ด
3 ดาว
27 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63
 รถบัส
2วัน 1คืน
เริ่ม 1,999 บ.

ทัวร์พะเยา - น่าน 2 วัน 1 คืน

ทัวร์โค๊ด SNHD200639
สัมผัสวิถีชีวิตไปสโลวไลฟ์ในเมืองน่าน, ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเลื่องชื่อ ณ วัดภูมินทร์, สักการะพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน พระบรมธาตุแช่แห้ง, ช้อปปิ้งจุใจถนนคนเดินเมืองน่าน
3 ดาว
27 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63
 รถบัส
2วัน 1คืน
เริ่ม 1,999 บ.

ทัวร์เชียงใหม่ - แม่ออนใต้ ม่อนแจ่ม 2 วัน 1 คืน

ทัวร์โค๊ด SNHD200640
เที่ยววิถีชุมชน หมู่บ้ำนอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์(CIV), บรรยำกำศสุดฟิน ชมวิวภูเขำ นอนดูดำว ที่ม่อนแจ่ม
ช้อปปิ้งของฝำกของที่ระลึกตลำดวโรรส
3 ดาว
27 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63
 รถบัส
2วัน 1คืน
เริ่ม 1,999 บ.

PRO THAILAND ท่องเที่ยวทั่วไทย 💙 จังหวัดสุพรรณบุรี

ทัวร์โค๊ด SNHD200652
พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว
วัดไผ่โรงวัว,วัดอัมพวัน,วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม,ศาลเจ้าพ่อพระยาจักร,พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ,วัดเขาดีสลัก,ตลาดสามชุก,วัดป่าเลไลย์,อุทยานมังกรสวรรค์,ร้านของฝาก
26 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63
29 ก.ย. 63 - 30 ส.ค. 63
3 ต.ค. 63 - 4 ต.ค. 63
10 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63
17 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63
23 ต.ค. 63 - 24 ต.ค. 63
 รถบัส
2วัน 1คืน
เริ่ม 2,299 บ.

ทัวร์เชียงใหม่ - แม่ออนใต้ 2 วัน 1 คืน

ทัวร์โค๊ด SNHD200638
เที่ยววิถีชุมชน หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์(CIV), ดึกดูดาว เช้าดูหมอก พักผ่อนชิลล์ๆ ณ เขื่อนแม่งัด, ไหว้พระขอพร พระพุทธสิหิงค์,
ช้อปปิ้งของฝากของที่ระลึกตลาดวโรรส
3 ดาว
27 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63
 รถบัส
2วัน 1คืน
เริ่ม 2,599 บ.

มหัศจรรย์...นครศรีธรรมราช วัดเจดีย์(ไอ้ไข่) 3 วัน 1 คืน

ทัวร์โค๊ด SNHD200650
ไหว้พระขอพรไอ้ไข่ วัดเจดีย์
ถ่ายรูปเขื่อนรัชชประภา,สะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์ ภูเขารูปหัวใจ,อุทยานธรรม(เจดีย์ลอยฟ้า),สะพานไม้อ่าวเตล็ด,แกรนด์แคนยอนขนอม,วัดยางใหญ่(ตาพรานบุญ),วัดเจดีย์ไอ้ไข่ ,ไข่เค็มไชยา,แหล่งซื้อของฝากศาลพ่อตาหินช้าง
2 ต.ค. 63 - 4 ต.ค. 63
9 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63
16 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63
18 ต.ค. 63 - 20 ต.ค. 63
30 ต.ค. 63 - 1 พ.ย. 63
 รถบัส
3วัน 2คืน
เริ่ม 2,999 บ.