logo
image

SNP-01 กาฐมัณฑุ ปาทัน นากาก๊อต 6วัน5คืน (TG) พระนารายณ์บรรทมสินธุ์ // เข้าเฝ้าองค์กุมารีที่เมืองปาทัน - SNHD190014

ทัวร์เนปาล

SNP-01 กาฐมัณฑุ ปาทัน นากาก๊อต 6วัน5คืน (TG) พระนารายณ์บรรทมสินธุ์ // เข้าเฝ้าองค์กุมารีที่เมืองปาทัน

SNHD190014 SNP-01 กาฐมัณฑุ ปาทัน นากาก๊อต 6วัน5คืน (TG) พระนารายณ์บรรทมสินธุ์ // เข้าเฝ้าองค์กุมารีที่เมืองปาทัน
SNP-01 กาฐมัณฑุ ปาทัน นากาก๊อต 6วัน5คืน (TG) พระนารายณ์บรรทมสินธุ์ // เข้าเฝ้าองค์กุมารีที่เมืองปาทัน
 • 3 ดาว
6 วัน / เริ่ม 30,900 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
ทัวร์โค้ด: SNHD190014
 • โรงแรม
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) เลือกวันเดินทาง

  เลือกวันเดินทาง

  วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ Group Size
  4 เม.ย. 05 - 9 เม.ย. 05 30,900 36,400 30,900 30,900 แสดง - 24
  15 พ.ค. 05 - 20 พ.ค. 05 30,900 36,400 30,900 30,900 แสดง - 24
  18 มิ.ย. 05 - 23 มิ.ย. 05 30,900 36,400 30,900 30,900 แสดง - 20
  11 ก.ค. 05 - 16 ก.ค. 05 30,900 36,400 30,900 30,900 แสดง - 20
  24 ก.ค. 05 - 29 ก.ค. 05 30,900 36,400 30,900 30,900 แสดง - 24
  7 ส.ค. 05 - 12 ส.ค. 05 30,900 36,400 30,900 30,900 แสดง - 20

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  SNP-01 กาฐมัณฑุ ปาทัน นากาก๊อต 6วัน5คืน (TG) พระนารายณ์บรรทมสินธุ์ // เข้าเฝ้าองค์กุมารีที่เมืองปาทัน
  SNP-01 กาฐมัณฑุ ปาทัน นากาก๊อต 6วัน5คืน (TG) พระนารายณ์บรรทมสินธุ์ // เข้าเฝ้าองค์กุมารีที่เมืองปาทัน
  ราคาเริ่มต้น 30,900
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน