logo
image

FOLLOW YOUR DREAM อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) - SNHD192000

ทัวร์ฝรั่งเศส

FOLLOW YOUR DREAM อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

SNHD192000 FOLLOW YOUR DREAM อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
FOLLOW YOUR DREAM อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
  • มิลาน | พระราชวังแวร์ซาย | หอไอเฟล| เมืองซุก | ล่องเรือบาโตมุช | ลูเซิร์น
7 วัน 4 คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
ทัวร์โค้ด: SNHD192000
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ Group Size
1 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63 45,900 51,800 45,900 45,900 แสดง - 36
Sold Out
18 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 45,900 51,800 45,900 45,900 แสดง - 36
Sold Out
4 เม.ย. 63 - 10 เม.ย. 63 54,900 61,800 54,900 54,900 แสดง - 36
Sold Out
6 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63 47,900 54,800 47,900 47,900 แสดง - 36
Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

FOLLOW YOUR DREAM อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
FOLLOW YOUR DREAM อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
ราคาเริ่มต้น 45,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน