logo
image

เวียนเทียนกลางน้ำ...ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก พะเยา-น่าน-แพร่ 4 วัน 2 คืน โดยรถตู้หรือรถบัสปรับอากาศ - SNHD192256

  • ทัวร์ต่างประเทศ
  • ไทย
  • เวียนเทียนกลางน้ำ...ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก พะเยา-น่าน-แพร่ 4 วัน 2 คืน โดยรถตู้หรือรถบัสปรับอากาศ

ทัวร์ไทย

เวียนเทียนกลางน้ำ...ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก พะเยา-น่าน-แพร่ 4 วัน 2 คืน โดยรถตู้หรือรถบัสปรับอากาศ

SNHD192256 เวียนเทียนกลางน้ำ...ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก พะเยา-น่าน-แพร่ 4 วัน 2 คืน โดยรถตู้หรือรถบัสปรับอากาศ
เวียนเทียนกลางน้ำ...ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก พะเยา-น่าน-แพร่ 4 วัน 2 คืน โดยรถตู้หรือรถบัสปรับอากาศ
  • ตักบาตรข้าวเหนียว | วัดอนาลโย | วัดศรีโคมคำ | พระธาตุจอมทอง | พ่อขุนงำเมือง | ร่วมพิธีเวียนเทียนกลางน้ำ | วัดภูมินทร์ | วัดพระธาตุแช่แห้งวัดพระธาตุช่อแฮ
4 วัน 2 คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
ทัวร์โค้ด: SNHD192256
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ Group Size
7 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 6,900 8,200 6,900 5,900 แสดง - 8
Sold Out
5 พ.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 6,900 8,200 6,900 5,900 แสดง - 8
Sold Out
4 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63 6,900 8,200 6,900 5,900 แสดง - 8
Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

เวียนเทียนกลางน้ำ...ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก พะเยา-น่าน-แพร่ 4 วัน 2 คืน โดยรถตู้หรือรถบัสปรับอากาศ
เวียนเทียนกลางน้ำ...ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก พะเยา-น่าน-แพร่ 4 วัน 2 คืน โดยรถตู้หรือรถบัสปรับอากาศ
ราคาเริ่มต้น 6,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน