logo
image

ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค (CX) - SNHD200513

ทัวร์เบลเยียม

ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค (CX)

SNHD200513 ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค (CX)
ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค (CX)
  • ปารีส | หอไอเฟล | เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย | บรัสเซลส์ | เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ | อัมสเตอร์ดัม | หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ ปราก
7 วัน 4 คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
ทัวร์โค้ด: SNHD200513
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ Group Size
6 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63 45,900 52,800 45,900 45,900 แสดง - 32
Sold Out
19 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63 45,900 52,800 45,900 45,900 แสดง - 32
Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค (CX)
ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค (CX)
ราคาเริ่มต้น 45,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน