logo
image

TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ไฟไหม้ 10 - SNHD200614

ทัวร์ญี่ปุ่น

TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ไฟไหม้ 10

SNHD200614 TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ไฟไหม้ 10
TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ไฟไหม้ 10
 • ทุ่งลาเวนเดอร์,ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ,อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
 • วัดอาซากุสะ,โตเกียวสกายทรี
 • อาเมโยโกะ,ชินจูกุ,โอไดบะ
 • 4 ดาว
5 วัน 4 คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
ทัวร์โค้ด: SNHD200614
 • โรงแรม
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

  เลือกวันเดินทาง

  วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) ราคาอื่นๆ Group Size
  11 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63 23,888 31,788 23,888 แสดง - 34
  Sold Out
  12 มิ.ย. 63 - 16 มิ.ย. 63 23,888 31,788 23,888 แสดง - 34
  Sold Out
  13 มิ.ย. 63 - 17 มิ.ย. 63 23,888 31,788 23,888 แสดง - 34
  Sold Out
  14 มิ.ย. 63 - 18 มิ.ย. 63 23,888 31,788 23,888 แสดง - 34
  Sold Out
  15 มิ.ย. 63 - 19 มิ.ย. 63 23,888 31,788 23,888 แสดง - 34
  Sold Out
  16 มิ.ย. 63 - 20 มิ.ย. 63 23,888 31,788 23,888 แสดง - 34
  Sold Out
  17 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63 23,888 31,788 23,888 แสดง - 34
  Sold Out
  18 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63 23,888 31,788 23,888 แสดง - 34
  Sold Out
  19 มิ.ย. 63 - 23 มิ.ย. 63 23,888 31,788 23,888 แสดง - 34
  Sold Out
  20 มิ.ย. 63 - 24 มิ.ย. 63 23,888 31,788 23,888 แสดง - 34
  Sold Out
  21 มิ.ย. 63 - 25 มิ.ย. 63 23,888 31,788 23,888 แสดง - 34
  Sold Out
  22 มิ.ย. 63 - 26 มิ.ย. 63 23,888 31,788 23,888 แสดง - 34
  Sold Out
  23 มิ.ย. 63 - 27 มิ.ย. 63 23,888 31,788 23,888 แสดง - 34
  Sold Out
  24 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 23,888 31,788 23,888 แสดง - 34
  Sold Out
  25 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63 23,888 31,788 23,888 แสดง - 34
  Sold Out
  26 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63 23,888 31,788 23,888 แสดง - 34
  Sold Out
  27 มิ.ย. 63 - 1 ก.ค. 63 23,888 31,788 23,888 แสดง - 34
  Sold Out
  28 มิ.ย. 63 - 2 ก.ค. 63 23,888 31,788 23,888 แสดง - 34
  Sold Out
  29 มิ.ย. 63 - 3 ก.ค. 63 23,888 31,788 23,888 แสดง - 34
  Sold Out
  30 มิ.ย. 63 - 4 ก.ค. 63 23,888 31,788 23,888 แสดง - 34
  Sold Out
  1 ก.ค. 63 - 5 ก.ค. 63 23,888 31,788 23,888 แสดง - 34
  Sold Out
  5 ก.ค. 63 - 9 ก.ค. 63 23,888 31,788 23,888 แสดง - 34
  Sold Out
  6 ก.ค. 63 - 10 ก.ค. 63 23,888 31,788 23,888 แสดง - 34
  Sold Out
  7 ก.ค. 63 - 11 ก.ค. 63 23,888 31,788 23,888 แสดง - 34
  Sold Out
  8 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63 23,888 31,788 23,888 แสดง - 34
  Sold Out
  9 ก.ค. 63 - 13 ก.ค. 63 23,888 31,788 23,888 แสดง - 34
  Sold Out
  10 ก.ค. 63 - 14 ก.ค. 63 23,888 31,788 23,888 แสดง - 34
  Sold Out

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ไฟไหม้ 10
  TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ไฟไหม้ 10
  ราคาเริ่มต้น 23,888
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน