logo
image

ทัวร์น่าน ปัว บ่อเกลือ สะปัน - SNHD200670

ทัวร์ไทย

ทัวร์น่าน ปัว บ่อเกลือ สะปัน

SNHD200670 ทัวร์น่าน ปัว บ่อเกลือ สะปัน
ทัวร์น่าน ปัว บ่อเกลือ สะปัน
 • เดอะวิว@กิ่วม่วง, ถนนหมายเลข 3, บ่อเกลือสินเธาว์, จุดชมวิว 1715, วัดภูเก็ต, กาแฟบ้านไทลื้อ, วัดศรีมงคล,คาเฟ่ เฮือนฮังต่อ, วัดศรีพันต้น, วัดมิ่งเมือง
 • อาหาร 5 มื้อ
 • 3 ดาว
3 วัน 2 คืน / เริ่ม 8,999 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
ทัวร์โค้ด: SNHD200670
 • โรงแรม
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) เลือกวันเดินทาง

  เลือกวันเดินทาง

  วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
  29 ม.ค. 64 - 31 ม.ค. 64 9,999 11,999 แสดง - 30
  5 ก.พ. 64 - 7 ก.พ. 64 9,999 11,999 แสดง - 30
  12 ก.พ. 64 - 14 ก.พ. 64 11,999 13,999 แสดง - 30
  17 ก.พ. 64 - 19 ก.พ. 64 8,999 10,999 แสดง - 30
  19 ก.พ. 64 - 21 ก.พ. 64 9,999 11,999 แสดง - 30
  26 ก.พ. 64 - 28 ก.พ. 64 11,999 13,999 แสดง - 30
  5 มี.ค. 64 - 7 มี.ค. 64 9,999 11,999 แสดง - 30
  12 มี.ค. 64 - 14 มี.ค. 64 9,999 11,999 แสดง - 30
  19 มี.ค. 64 - 21 มี.ค. 64 9,999 11,999 แสดง - 30
  24 มี.ค. 64 - 26 มี.ค. 64 8,999 10,999 แสดง - 30

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  ทัวร์น่าน ปัว บ่อเกลือ สะปัน
  ทัวร์น่าน ปัว บ่อเกลือ สะปัน
  ราคาเริ่มต้น 8,999
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน